دانلود آهنگ جدید نمره معیار آزمون جامع دکتری در دانشگاه آزاد

آیین‌نامه کلی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی نمره معیار آزمون جامع دوره دکتری را اعلام کرده؛ اما این آیین‌نامه در سال ۹۵ تغییر کرد که دانشجویان دوره دکتری لازم است به آن توجه کنند.
به گزارش آنا، پس از انتشار گزارش ضوابط آزمون جامع دوره دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی در خبرگزاری آنا، تعداد زیادی از دانشجویان دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی این سوال را مطرح کردند که نمره معیار آزمون جامع دوره دکتری در دانشگاه آزاد اسلامی چند است؟
براساس ماده ۱۳۴ آیین‌نامه آموزشی مندرج در سایت معاونت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی که در گزارش خبرگزاری آنا مورد استناد قرار گرفته بود، نمره معیار آزمون جامع ۱۵ از ۲۰ اعلام شد.
این در حالی است که براساس شیوه‌نامه سال ۹۵ دوره دکتری دانشگاه آزاد اسلامی حداقل نمره آزمون جامع به ۱۶ افزایش پیدا کرده است.
با این وجود دانشجویان دوره دکتری دانشگاه‌ آزاد اسلامی که بعد از سال ۹۵ پذیرش شدند باید حداقل نمره ۱۶ را از آزمون جامع کسب کنند و آنهایی که ورودی قبل از سال ۹۵ هستند، نمره حداقل قبولی در آزمون جامع دوره دکتری ۱۵ است.
امتحان جامع، ارزيابى خلاقيت، قوه ابتكار، توان و قابليت هاى پژوهشى است كه به صورت امتحان شفاهى يا كتبى يا هر دو (به تشخيص شوراى تحصيلات تكميلى گروه) انجام مى‌شود.
همچنین به دلیل وقفه‌ای که در آزمون‌های زبان ایجاد شد، زمان برگزاری امتحان جامع دانشگاه آزاد اسلامی که قرار بود در آبان ماه سال جاری برگزار شود، متناسب با پایان کلاس‌های زبان مشخص می‌شود.